BANK SOAL

“Ngger putraku”Rungokno pitutur kuSira ngabakti Marang yayah sarta wibi Iku mono dawuhe Gusti Pangeran. Tegese tembung” wibi” ana ing geguritan dhuwur yaiku?

“Ngger putraku”Rungokno pitutur kuSira ngabakti Marang yayah sarta wibi Iku mono dawuhe Gusti Pangeran. Tegese tembung” wibi” ana ing geguritan dhuwur yaiku?

  1. bapak
  2. adik
  3. ibu
  4. kakak
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. ibu.

Dilansir dari Ensiklopedia, “ngger putraku”rungokno pitutur kusira ngabakti marang yayah sarta wibi iku mono dawuhe gusti pangeran. tegese tembung” wibi” ana ing geguritan dhuwur yaiku ibu.

Back to top button