BANK SOAL

Didi Kartasasmita dibabarkeun di Tasikmalaya, 20 November 1911. Pupusna di Jakarta, 8 Oktober 1996. Sasarengan sareng Urip Sumoharjo, Didi janten peletak dasar organisasi militer Républik Indonésia.Ti yuswa 8 tahun tebih sareng sepuh margi sakola di ELS (Europeesche Lagere School), PHS (Prins Hendrik School), HBS (Hogere Burger School) jeung KMA (Koninklijke Militaire Academie) di Breda Walanda. Sadayana mangrupi sakola-sakola pikeun urang Éropah. Saréngséna sakola di Walanda, dina taun 1935 dibenum jadi perwira KNIL (Koninklijke Nederland Indisch Leger) sarta di tempatkeun di batalyon X Jakarta, di Kompi Jawa. Lajeng di kompi Manado sareng walanda totok. Kumargi nyekel deleg kana kasundaan, anjeuna alim disampaikeun sareng urang Walanda. Dumasar kana eusina éta karangan kaasup kana?

Didi Kartasasmita dibabarkeun di Tasikmalaya, 20 November 1911. Pupusna di Jakarta, 8 Oktober 1996. Sasarengan sareng Urip Sumoharjo, Didi janten peletak dasar organisasi militer Républik Indonésia.Ti yuswa 8 tahun tebih sareng sepuh margi sakola di ELS (Europeesche Lagere School), PHS (Prins Hendrik School), HBS (Hogere Burger School) jeung KMA (Koninklijke Militaire Academie) di Breda Walanda. Sadayana mangrupi sakola-sakola pikeun urang Éropah. Saréngséna sakola di Walanda, dina taun 1935 dibenum jadi perwira KNIL (Koninklijke Nederland Indisch Leger) sarta di tempatkeun di batalyon X Jakarta, di Kompi Jawa. Lajeng di kompi Manado sareng walanda totok. Kumargi nyekel deleg kana kasundaan, anjeuna alim disampaikeun sareng urang Walanda. Dumasar kana eusina éta karangan kaasup kana?

  1. carita pondok
  2. sajak
  3. biografi/riwayat hirup
  4. novel
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. biografi/riwayat hirup.

Dilansir dari Ensiklopedia, didi kartasasmita dibabarkeun di tasikmalaya, 20 november 1911. pupusna di jakarta, 8 oktober 1996. sasarengan sareng urip sumoharjo, didi janten peletak dasar organisasi militer républik indonésia.ti yuswa 8 tahun tebih sareng sepuh margi sakola di els (europeesche lagere school), phs (prins hendrik school), hbs (hogere burger school) jeung kma (koninklijke militaire academie) di breda walanda. sadayana mangrupi sakola-sakola pikeun urang éropah. saréngséna sakola di walanda, dina taun 1935 dibenum jadi perwira knil (koninklijke nederland indisch leger) sarta di tempatkeun di batalyon x jakarta, di kompi jawa. lajeng di kompi manado sareng walanda totok. kumargi nyekel deleg kana kasundaan, anjeuna alim disampaikeun sareng urang walanda. dumasar kana eusina éta karangan kaasup kana biografi/riwayat hirup.

Back to top button