BANK SOAL

Resi Suwandagni wis katon lenggah sila ing pendhapa cecawis ubarampe sesembahan. Tembung sing kacithak miring, basa ngokone yaiku?

Resi Suwandagni wis katon lenggah sila ing pendhapa cecawis ubarampe sesembahan. Tembung sing kacithak miring, basa ngokone yaiku?

  1. Lingguh
  2. Pinarak
  3. Lungguh
  4. Linggih
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Lungguh.

Dilansir dari Ensiklopedia, resi suwandagni wis katon lenggah sila ing pendhapa cecawis ubarampe sesembahan. tembung sing kacithak miring, basa ngokone yaiku lungguh.

Back to top button