BANK SOAL

Apan ana sesiku telung perkara Nanging gedhe pribadi Puniki liliyaNa kang telung perkara Poma ywa nggunggung surakarta lan aja nacad kepati pati Saking serat wulangreh pupuh Durma ing nginggil wonten sesiku ingkang kedah dipun singkiri inggih punika?

Apan ana sesiku telung perkara Nanging gedhe pribadi Puniki liliyaNa kang telung perkara Poma ywa nggunggung surakarta lan aja nacad kepati pati Saking serat wulangreh pupuh Durma ing nginggil wonten sesiku ingkang kedah dipun singkiri inggih punika?

  1. nggunggung salahe wong liya
  2. sengit banget karo wong liya
  3. nggoleki salahe wong liya lan jumlah salahe wong liya
  4. njumlah salahe wong liya lan nyacad wong liya
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. njumlah salahe wong liya lan nyacad wong liya.

Dilansir dari Ensiklopedia, apan ana sesiku telung perkara nanging gedhe pribadi puniki liliyana kang telung perkara poma ywa nggunggung surakarta lan aja nacad kepati pati saking serat wulangreh pupuh durma ing nginggil wonten sesiku ingkang kedah dipun singkiri inggih punika njumlah salahe wong liya lan nyacad wong liya.

Back to top button