BANK SOAL

Perempuan – perempuan perkasa karya Hartoyo Andangjaya, 1963 Perempuan – perempuan perkasa Perempuan – perempuan yang membawa bakul di pagi buta,dari manakah mereka..Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga..Sebelum hari bermula dalam pesta kerja.. Perempuan – perempuan yang membawa bakul dalam kereta,kemanakah mereka..Di atas roda-roda baja mereka berkendara,,Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota..Merebut hidup di pasar-pasar kota.. Perempuan – perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta,siapakah mereka..Mereka adalah ibu-ibu berhati baja, perempuan – perempuan perkasa akar – akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota..Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa..( Hartoyo Andangjaya, 1963 ) Jika kamu membaca puisi tersebut, sikap apa saja yang dapat ditiru dari tokoh dalam puisi tersebut? *Pilih lebih dari satu jawaban yang sesuai?

Perempuan – perempuan perkasa karya Hartoyo Andangjaya, 1963 Perempuan – perempuan perkasa Perempuan – perempuan yang membawa bakul di pagi buta,dari manakah mereka..Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga..Sebelum hari bermula dalam pesta kerja.. Perempuan – perempuan yang membawa bakul dalam kereta,kemanakah mereka..Di atas roda-roda baja mereka berkendara,,Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota..Merebut hidup di pasar-pasar kota.. Perempuan – perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta,siapakah mereka..Mereka adalah ibu-ibu berhati baja, perempuan – perempuan perkasa akar – akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota..Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa..( Hartoyo Andangjaya, 1963 ) Jika kamu membaca puisi tersebut, sikap apa saja yang dapat ditiru dari tokoh dalam puisi tersebut? *Pilih lebih dari satu jawaban yang sesuai?

  1. kerja keras
  2. hemat
  3. rajin
  4. santai
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. kerja keras.

Dilansir dari Ensiklopedia, perempuan – perempuan perkasa karya hartoyo andangjaya, 1963 perempuan – perempuan perkasa perempuan – perempuan yang membawa bakul di pagi buta,dari manakah mereka..ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga..sebelum hari bermula dalam pesta kerja.. perempuan – perempuan yang membawa bakul dalam kereta,kemanakah mereka..di atas roda-roda baja mereka berkendara,,mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota..merebut hidup di pasar-pasar kota.. perempuan – perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta,siapakah mereka..mereka adalah ibu-ibu berhati baja, perempuan – perempuan perkasa akar – akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota..mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa..( hartoyo andangjaya, 1963 ) jika kamu membaca puisi tersebut, sikap apa saja yang dapat ditiru dari tokoh dalam puisi tersebut *pilih lebih dari satu jawaban yang sesuai kerja keras.

Back to top button