BANK SOAL

Ada beberapa doktrin ajaran yang berkaitan dengan hukum pelaku dosa besar, misalnya: (1) menyerahkan keputusan kepada Allah terhadap pelaku dosa besar, (2) kafir dan kekal di dalam neraka, (3) memberikan kesempatan kepada muslimin yang melakukan dosa besar untuk bertaubat. Adapun paham Mu’tazilah terhadap pelaku dosa besar adalah?

Ada beberapa doktrin ajaran yang berkaitan dengan hukum pelaku dosa besar, misalnya: (1) menyerahkan keputusan kepada Allah terhadap pelaku dosa besar, (2) kafir dan kekal di dalam neraka, (3) memberikan kesempatan kepada muslimin yang melakukan dosa besar untuk bertaubat. Adapun paham Mu’tazilah terhadap pelaku dosa besar adalah?

  1. Menyerahkan keputusan kepada Allah terhadap pelaku dosa besar.
  2. Al-manzilatu bainal manzilataini.
  3. Memberikan kesempatan kepada muslimin yang.
  4. Kafir dan masuk neraka selama-lamanya.
  5. Fasik dan kekal di dalam neraka

Jawaban: B. Al-manzilatu bainal manzilataini..

Dilansir dari Ensiklopedia, ada beberapa doktrin ajaran yang berkaitan dengan hukum pelaku dosa besar, misalnya: (1) menyerahkan keputusan kepada allah terhadap pelaku dosa besar, (2) kafir dan kekal di dalam neraka, (3) memberikan kesempatan kepada muslimin yang melakukan dosa besar untuk bertaubat. adapun paham mu’tazilah terhadap pelaku dosa besar adalah al-manzilatu bainal manzilataini..

Back to top button