BANK SOAL

“Kula kinten cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten keladuking atur saya kurang duga, keng wayah nyuwun agunging samudra pangaksami. Nuwun.” Bagean kasebut yen ditintingi saka struktur layang diarani bageyan?

“Kula kinten cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten keladuking atur saya kurang duga, keng wayah nyuwun agunging samudra pangaksami. Nuwun.” Bagean kasebut yen ditintingi saka struktur layang diarani bageyan?

  1. Paprenah
  2. Wasana basa
  3. Surasa basa
  4. Pambuka
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Wasana basa.

Dilansir dari Ensiklopedia, “kula kinten cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten keladuking atur saya kurang duga, keng wayah nyuwun agunging samudra pangaksami. nuwun.” bagean kasebut yen ditintingi saka struktur layang diarani bageyan wasana basa.

Back to top button