BANK SOAL

Wacanen teks profil tokoh ing ngisor iki sing titi!Widodo Basuki lair ing Trenggalek tanggal 18 Juli 1967. Anak saka ibu Asilah lan bapak S. Muchtarom. Nalika dadi mahasiswa ing kampus STKS (Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya) Widodo Basuki kerep banget makili kegiyatan-kegiyatan penting, ing antarane yaiku siji-sijine wakil mahasiswa seni ing acara lokakarya desain poster ing Konsulat Jerman ing Surabaya. Widodo Basuki klebu pangripta sastra Jawa modern sing produktif. Rasa kuwatire Widodo marang eksistensi sastra Jawa kang dianggep masyarakat mung perangan saka sastra Indonesia, ndadekake Widodo Basuki produktif sajrone ngripta karya sastra Jawa sing nduweni kualitas. Bab iku bisa dideleng soko akehe karya karya Widodo Basuki sing wis diripta, lan kamot ing kalawarti kayata Jayabaya lan Panjebar Semangat. Karya-karyane arupa geguritan, cerkak, naskah drama, wacan bocah, cerbung, crita wayang, artikel sastra, lan akeh liyane. Asil karyane Widodo Basuki akeh nengenake perkara-perkara sing gegayutan karo pengalaman urip. Perkara-perkara kasebut awujud gegambaran sosial sing kedadeyan ana ing bebrayan. Salah sawijine ngenani panguripane wong bale wisma.(Sumber: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Anugerah 2021, halaman 18).“ Widodo Basuki lair ing Trenggalek tanggal 18 Juli 1967. Anak saka ibu Asilah lan bapak S. Muchtarom.”Ukara ing dhuwur kalebu bagean teks …Ukara ing dhuwur kalebu bagean teks?

Wacanen teks profil tokoh ing ngisor iki sing titi!Widodo Basuki lair ing Trenggalek tanggal 18 Juli 1967. Anak saka ibu Asilah lan bapak S. Muchtarom. Nalika dadi mahasiswa ing kampus STKS (Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya) Widodo Basuki kerep banget makili kegiyatan-kegiyatan penting, ing antarane yaiku siji-sijine wakil mahasiswa seni ing acara lokakarya desain poster ing Konsulat Jerman ing Surabaya. Widodo Basuki klebu pangripta sastra Jawa modern sing produktif. Rasa kuwatire Widodo marang eksistensi sastra Jawa kang dianggep masyarakat mung perangan saka sastra Indonesia, ndadekake Widodo Basuki produktif sajrone ngripta karya sastra Jawa sing nduweni kualitas. Bab iku bisa dideleng soko akehe karya karya Widodo Basuki sing wis diripta, lan kamot ing kalawarti kayata Jayabaya lan Panjebar Semangat. Karya-karyane arupa geguritan, cerkak, naskah drama, wacan bocah, cerbung, crita wayang, artikel sastra, lan akeh liyane. Asil karyane Widodo Basuki akeh nengenake perkara-perkara sing gegayutan karo pengalaman urip. Perkara-perkara kasebut awujud gegambaran sosial sing kedadeyan ana ing bebrayan. Salah sawijine ngenani panguripane wong bale wisma.(Sumber: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Anugerah 2021, halaman 18).“ Widodo Basuki lair ing Trenggalek tanggal 18 Juli 1967. Anak saka ibu Asilah lan bapak S. Muchtarom.”Ukara ing dhuwur kalebu bagean teks …Ukara ing dhuwur kalebu bagean teks?

  1. orientasi
  2. prastawa
  3. masalah
  4. reorientasi
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. reorientasi.

Dilansir dari Ensiklopedia, wacanen teks profil tokoh ing ngisor iki sing titi!widodo basuki lair ing trenggalek tanggal 18 juli 1967. anak saka ibu asilah lan bapak s. muchtarom. nalika dadi mahasiswa ing kampus stks (sekolah tinggi kesenian wilwatikta surabaya) widodo basuki kerep banget makili kegiyatan-kegiyatan penting, ing antarane yaiku siji-sijine wakil mahasiswa seni ing acara lokakarya desain poster ing konsulat jerman ing surabaya. widodo basuki klebu pangripta sastra jawa modern sing produktif. rasa kuwatire widodo marang eksistensi sastra jawa kang dianggep masyarakat mung perangan saka sastra indonesia, ndadekake widodo basuki produktif sajrone ngripta karya sastra jawa sing nduweni kualitas. bab iku bisa dideleng soko akehe karya karya widodo basuki sing wis diripta, lan kamot ing kalawarti kayata jayabaya lan panjebar semangat. karya-karyane arupa geguritan, cerkak, naskah drama, wacan bocah, cerbung, crita wayang, artikel sastra, lan akeh liyane. asil karyane widodo basuki akeh nengenake perkara-perkara sing gegayutan karo pengalaman urip. perkara-perkara kasebut awujud gegambaran sosial sing kedadeyan ana ing bebrayan. salah sawijine ngenani panguripane wong bale wisma.(sumber: balai bahasa provinsi jawa timur, anugerah 2021, halaman 18).“ widodo basuki lair ing trenggalek tanggal 18 juli 1967. anak saka ibu asilah lan bapak s. muchtarom.”ukara ing dhuwur kalebu bagean teks …ukara ing dhuwur kalebu bagean teks reorientasi.

Back to top button