BANK SOAL

Baca ieu sempalan biantara! Dina ieu waktos, simkuring kedah sasanggem minangka wawakil ti sakumna murid kelas IX anu badé ngantunkeun SMP Santo Yusup. Saleresna mah rada rumegang waktos dipasihan ieu pancén téh, bilih anu baris dipisanggem kirang merenah sareng teu ngawakilan gerentes haté sadaya réréncangan. Namung kumargi ieu pancén dipasrahkeun ka sim kuring, kitu deui ibu sareng Bapa Guru ogé milih sim kuring, nya atuh teu tiasa nolak. Jalaran kitu, sateuacan ngadugikeun ieu biantara, sim kuring badé nyuhunkeun heula dihapunten, utamina pisan ka sadaya murid kelas IX, bilih baé pisanggem sim kuring téh kurang saluyu sareng harepan sadayana. Tina naskah biantara anu dibaca ku hidep, nerangkeun ngeunaan naon eusina téh?

Baca ieu sempalan biantara! Dina ieu waktos, simkuring kedah sasanggem minangka wawakil ti sakumna murid kelas IX anu badé ngantunkeun SMP Santo Yusup. Saleresna mah rada rumegang waktos dipasihan ieu pancén téh, bilih anu baris dipisanggem kirang merenah sareng teu ngawakilan gerentes haté sadaya réréncangan. Namung kumargi ieu pancén dipasrahkeun ka sim kuring, kitu deui ibu sareng Bapa Guru ogé milih sim kuring, nya atuh teu tiasa nolak. Jalaran kitu, sateuacan ngadugikeun ieu biantara, sim kuring badé nyuhunkeun heula dihapunten, utamina pisan ka sadaya murid kelas IX, bilih baé pisanggem sim kuring téh kurang saluyu sareng harepan sadayana. Tina naskah biantara anu dibaca ku hidep, nerangkeun ngeunaan naon eusina téh?

  1. paturay tineung
  2. hajat kawinan
  3. tujuh belasan
  4. karang taruna
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. paturay tineung.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca ieu sempalan biantara! dina ieu waktos, simkuring kedah sasanggem minangka wawakil ti sakumna murid kelas ix anu badé ngantunkeun smp santo yusup. saleresna mah rada rumegang waktos dipasihan ieu pancén téh, bilih anu baris dipisanggem kirang merenah sareng teu ngawakilan gerentes haté sadaya réréncangan. namung kumargi ieu pancén dipasrahkeun ka sim kuring, kitu deui ibu sareng bapa guru ogé milih sim kuring, nya atuh teu tiasa nolak. jalaran kitu, sateuacan ngadugikeun ieu biantara, sim kuring badé nyuhunkeun heula dihapunten, utamina pisan ka sadaya murid kelas ix, bilih baé pisanggem sim kuring téh kurang saluyu sareng harepan sadayana. tina naskah biantara anu dibaca ku hidep, nerangkeun ngeunaan naon eusina téh paturay tineung.

Back to top button