BANK SOAL

Kalimah anu eusina ngabewarakeun atawa mere beja ka batur, anu dipiharep meunang responsi anu mangrupa perhatian mangrupakeun harti tina kalimah?

Kalimah anu eusina ngabewarakeun atawa mere beja ka batur, anu dipiharep meunang responsi anu mangrupa perhatian mangrupakeun harti tina kalimah?

  1. panyapuk
  2. pananya
  3. wawaran
  4. parentah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. wawaran.

Dilansir dari Ensiklopedia, kalimah anu eusina ngabewarakeun atawa mere beja ka batur, anu dipiharep meunang responsi anu mangrupa perhatian mangrupakeun harti tina kalimah wawaran.

Back to top button