BANK SOAL

Pupuh anu miboga karakter ngadago,aya nu diarep-arep,prihatin nyaeta?

Pupuh anu miboga karakter ngadago,aya nu diarep-arep,prihatin nyaeta?

  1. kinanti
  2. dangdanggula
  3. asmarandana
  4. durma
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. kinanti.

Dilansir dari Ensiklopedia, pupuh anu miboga karakter ngadago,aya nu diarep-arep,prihatin nyaeta kinanti.

Back to top button