BANK SOAL

Ngejual dagangan henteu meunang batur disebutna?

Ngejual dagangan henteu meunang batur disebutna?

  1. untung
  2. riba
  3. rugi
  4. bati
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. rugi.

Dilansir dari Ensiklopedia, ngejual dagangan henteu meunang batur disebutna rugi.

Back to top button