BANK SOAL

Sinta : Kula nuwun.Pak Hadi : Mangga nak, kene mlebu kene. Mangga-mangga lungguh kene.Sinta : Inggih pak, matur nuwun.Pak Hadi : ana perlu apa kok sajak wigati banget.Sinta : Punika lho pak, kula pengin ngertos batik kagungan njenengan.Pak Hadi : Apa wae sing pengin dimangerteni nak?Sinta : Punapa naminipun usaha batik panjenengan pak?Pak Hadi : Usaha batik iki tak jenengake Sekar Jagad. Saka pethikan dialog ing dhuwur unsur intrinsik latar panggonan ing?

Sinta : Kula nuwun.Pak Hadi : Mangga nak, kene mlebu kene. Mangga-mangga lungguh kene.Sinta : Inggih pak, matur nuwun.Pak Hadi : ana perlu apa kok sajak wigati banget.Sinta : Punika lho pak, kula pengin ngertos batik kagungan njenengan.Pak Hadi : Apa wae sing pengin dimangerteni nak?Sinta : Punapa naminipun usaha batik panjenengan pak?Pak Hadi : Usaha batik iki tak jenengake Sekar Jagad. Saka pethikan dialog ing dhuwur unsur intrinsik latar panggonan ing?

  1. galeri batik
  2. ngarep omah
  3. ruang tamu
  4. ruang usaha
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. ruang tamu.

Dilansir dari Ensiklopedia, sinta : kula nuwun.pak hadi : mangga nak, kene mlebu kene. mangga-mangga lungguh kene.sinta : inggih pak, matur nuwun.pak hadi : ana perlu apa kok sajak wigati banget.sinta : punika lho pak, kula pengin ngertos batik kagungan njenengan.pak hadi : apa wae sing pengin dimangerteni naksinta : punapa naminipun usaha batik panjenengan pakpak hadi : usaha batik iki tak jenengake sekar jagad. saka pethikan dialog ing dhuwur unsur intrinsik latar panggonan ing ruang tamu.

Back to top button