BANK SOAL

Titénan teks drama di handap! Isah : (semu nyungkun) Ari Ujang ti mana baé atuh, wayah kieu nembé mulih. Pan biasa ogé, bubar sakola mah jam hiji, lin? Udin : (ngajawab henteu saregep) Biasa, Ma. Diskusi kelompok! Isah : Moal enya diskusi mani saban poé. Ulah sok ngabohong ka indung mah, bisi doraka! Udin : Kajeun ari teu percaya mah. Isah : Tuh, da mawa karep sorangan baé manéh mah. Watek Udin dina sempalan drama di luhur nyaeta?

Titénan teks drama di handap! Isah : (semu nyungkun) Ari Ujang ti mana baé atuh, wayah kieu nembé mulih. Pan biasa ogé, bubar sakola mah jam hiji, lin? Udin : (ngajawab henteu saregep) Biasa, Ma. Diskusi kelompok! Isah : Moal enya diskusi mani saban poé. Ulah sok ngabohong ka indung mah, bisi doraka! Udin : Kajeun ari teu percaya mah. Isah : Tuh, da mawa karep sorangan baé manéh mah. Watek Udin dina sempalan drama di luhur nyaeta?

  1. loba ngabohong
  2. loba kahayang
  3. pinter tapi judes
  4. babari ngambek
  5. getol diajar

Jawaban: A. loba ngabohong.

Dilansir dari Ensiklopedia, titénan teks drama di handap! isah : (semu nyungkun) ari ujang ti mana baé atuh, wayah kieu nembé mulih. pan biasa ogé, bubar sakola mah jam hiji, lin udin : (ngajawab henteu saregep) biasa, ma. diskusi kelompok! isah : moal enya diskusi mani saban poé. ulah sok ngabohong ka indung mah, bisi doraka! udin : kajeun ari teu percaya mah. isah : tuh, da mawa karep sorangan baé manéh mah. watek udin dina sempalan drama di luhur nyaeta loba ngabohong.

Back to top button