BANK SOAL

Ilikan ungkara ieu di handap!(1) Nini sok nyayogikeun katuangan jeung ngajajanan(2) Abdi kacida sedihna(3) Kusabab Nini nyaaheun ka abdi(4) Nini ngantunkeun Upama tina pangalaman di luhur dijieun galurna, anu merenah nyaéta?

Ilikan ungkara ieu di handap!(1) Nini sok nyayogikeun katuangan jeung ngajajanan(2) Abdi kacida sedihna(3) Kusabab Nini nyaaheun ka abdi(4) Nini ngantunkeun Upama tina pangalaman di luhur dijieun galurna, anu merenah nyaéta?

  1. (2) – (4) – (1) – (3)
  2. (2) – (4) – (3) – (1)
  3. (4) – (2) – (3) – (1)
  4. (4) – (2) – (1) – (3)
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. (4) – (2) – (3) – (1).

Dilansir dari Ensiklopedia, ilikan ungkara ieu di handap!(1) nini sok nyayogikeun katuangan jeung ngajajanan(2) abdi kacida sedihna(3) kusabab nini nyaaheun ka abdi(4) nini ngantunkeun upama tina pangalaman di luhur dijieun galurna, anu merenah nyaéta (4) – (2) – (3) – (1).

Back to top button